Thời Loạn Mobile: BIG UPDATE - Ra Mắt Hệ Thống Nhân Vật Đại Diện và Trang Bị

24-10-2017

 

Game Thời Loạn Mobile luôn nỗ lực từng ngày, hết mình phục vụ nhu cầu của cộng đồng thủ lĩnh và nâng cao chất lượng cho game. Tháng 11 này, Game Thời Loạn chính thức ra mắt Phiên bản Big Update, với tính năng mới nâng cao sức mạnh của thủ lĩnh, chắc chắn sẽ mang lại làn sóng mới.

Thời Loạn Mobile trân trọng giới thiệu 2 tính năng mới:

- Hệ Thống Nhân Vật Đại Diện

- Hệ Thống Trang Bị

1. Hệ Thống Nhân Vật Đại Diện là gì?

Không để các thủ lĩnh phải tò mò thêm nữa, Thời Loạn Mobile xin trân trọng giới thiệu hệ thống 03 nhân vật đại diện gồm: Hoàng Đế, Nữ Hoàng và Đại Pháp Sư.

Các nhân vật đại diện là biểu tượng cho dòng sức mạnh mà thủ lĩnh mong muốn. Mỗi nhân vật đại diện có những đặc trưng riêng, giúp tăng sức mạnh cho từng nhóm lính, công trình phòng thủ và vũ khí khác nhau.

Tuy nhiên, lính và công trình phòng thủ này không được tăng sức mạnh ngay từ đầu. Mỗi nhân vật đại diện có 10 cấp. Thủ lĩnh sử dụng Tinh Dược để lên cấp cho nhân vật đại diện mà mình chọn sử dụng. Mỗi khi lên 1 cấp, lính hoặc công trình mới được mở khóa, và tăng thêm 10% sức mạnh.

=> Điều kiện sử dụng nhân vật đại diện: Thủ lĩnh đạt nhà chính cấp 3 trở lên.

2. Cẩm nang Hệ Thống Nhân Vật Đại Diện:

- Thủ lĩnh chạm vào biểu tượng ở góc trên bên trái màn hình để hiển thị Hồ Sơ Cá Nhân:

- Màn hình hiển thị thông tin về Nhân Vật Đại Diện xuất hiện trong Hồ Sơ Cá Nhân:

- Để chọn nhân vật đại diện khác, nhấn vào “Đổi nhân vật”, màn hình khi này sẽ hiển thị 3 nhân vật đại diện để thủ lĩnh lựa chọn:

- Nhấn vào biểu tượng "i" để xem thông tin về nhân vật đại diện, thủ lĩnh có thể chọn nhân vật đại diện khác và đổi về nhân vật đại diễn cũ bất kỳ lúc nào.

3. Hệ Thống Trang Bị của Nhân Vật Đại Diện:

- Mỗi nhân vật đại diện có 6 vị trí để gắn 6 loại trang bị gồm: Mũ – Áo – Giày – Vũ Khí – Dây Chuyền – Nhẫn

- Trang bị có các phẩm chất tăng dần theo thứ tự: C – B – A

- Mỗi loại trang bị sẽ tăng tỷ lệ % sức mạnh cho thuộc tính nhất định.

       Ví dụ

- Trang bị Mũ cấp  C => Tăng máu lính

- Trang bị Mũ cấp B => Tăng máu công trình

- Trang bị Giày cấp C => Tăng tốc di chuyển lính

- Trang bị Giày cấp B => Tăng tầm đánh công trình

- Các trang bị có thể được nâng cấp. đúc lại hoặc bán.

 4. Cẩm nang sử dụng trang bị.

- Mỗi trang bị có các thuộc tính chính và thuộc tính phụ.

- Thủ lĩnh kéo trang bị vào khung nhân vật đại diện để lựa chọn sử dụng trang bị đó hoặc chạm 2 lần liên tiếp vào biểu tượng trang bị để chọn mặc và để cởi trang bị khỏi nhân vật đại diện.

- Chạm và giữ biểu tượng trang bị để xem thông tin của trang bị:

- Nâng cấp trang bị: Mỗi trang bị có tối đa 16 cấp, khi nâng cấp sẽ tăng thêm % thuộc tính của trang bị.

- Đúc lại trang bị: Trang bị cấp A có tính năng đúc lại. Khi đúc lại trang bị, thuộc tính phụ của trang bị sẽ đổi khác ngẫu nhiên, thuộc tính chính giữ nguyên.

- Hủy trang bị: Thủ lĩnh lựa chọn trang bị không cần thiết và nhấn nút “Hủy” để xóa trang bị đó khỏi kho trang bị của mình.

Trải nghiệm ngay
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM