Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập MobiFone

Chúc mừng bạn! Bạn đã nhận được ưu đãi của Game Bá Đạo Anh Hùng

VEGACLKPQE

- Giá trị Giftcode:

+ 50000 bạc

+ Thể lực đan lớn x2

+ Sát khí đan lớn x1

+ Đột phá đan x1000

Trải nghiệm ngay