Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập MobiFone

Chúc mừng bạn! Bạn đã nhận được ưu đãi của Game Kim Dung Truyện Mobile

C9AC577186I

- Giá trị giftcode

+ 1000 xu

+ 2000 Huyền Thiết

+ 5 Rương Thất Thái Nguyên Thần

+ 1 Tiến Hóa Đơn

Trải nghiệm ngay